ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Το Υγιές Γόνατο {noPicture}

Το Υγιές Γόνατο

Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη άρθρωση στο αρθρώπινο σώμα.

Μάθετε περισσότερα
Το Πάσχον Γόνατο {noPicture}

Το Πάσχον Γόνατο

Η άρθρωση του γόνατος είναι η μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη και ως εκ τούτου η άρθρωση στο σώμα που επιβαρύνεται περισσότερ...

Μάθετε περισσότερα
Συντηρητικές Θεραπειες Γόνατος {noPicture}

Συντηρητικές Θεραπειες Γόνατος

Η θεραπεία των παθήσεων του γόνατος επικεντρώνεται στη μείωση του πόνου και τη βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης καθώς και στην διόρθωση της παραμόρφωσης...

Μάθετε περισσότερα
Διορθωτική Οστεοτομία Γόνατος {noPicture}

Διορθωτική Οστεοτομία Γόνατος

Η φθορά του αρθρικού χόνδρου στο γόνατο δεν είναι συμμετρική. Αρθρίτιδα σε ένα μόνο διαμέρισμα του γόνατος μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση σε βλαισότητα ή ραιβότητα...

Μάθετε περισσότερα
Αρθροσκόπηση Γόνατος {noPicture}

Αρθροσκόπηση Γόνατος

Η αρθροσκόπηση του γόνατος αποτελεί μία επαναστατική χειρουργική τεχνική η οποία έχει αλλάξει κατά πολύ τη χειρουργική του γόνατος τα τελευταία 20-25 χρόνια...

Μάθετε περισσότερα
Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος {noPicture}

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Σήμερα η χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος αποτελεί την πιο κοινή μορφή αρθροπλαστικής. Το 2010 πάνω από 721.000 τέτοιες επεμβάσεις έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες...

Μάθετε περισσότερα
Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας Γόνατος {noPicture}

Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας Γόνατος

Η γενική ιδέα της αρθροπλαστικής του γόνατος είναι η ίδια σήμερα όπως ήταν και πριν από δεκαετίες, μονο που τώρα έχουμε βελτιωμένα εμφυτεύματα και εργαλεία...

Μάθετε περισσότερα
Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος {noPicture}

Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η αρθρίτιδα του γόνατος μπορεί να συμβεί σε κάθε ένα, ή και στα τρία διαμερίσματα που συνθέτουν την άρθρωση του γόνατος...

Μάθετε περισσότερα
Τεχνική Quad Spearing {noPicture}

Τεχνική Quad Spearing

Η Quad Spearing τεχνική είναι μία από τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας που χρησιμοποιούν οι ορθοπαιδικοί σήμερα για την αντικατάσταση του γόνατος...

Μάθετε περισσότερα
MAKO Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος {noPicture}

MAKO Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Με τα χρόνια, οι τεχνικές αντικατάστασης του γόνατος έχουν υποστεί πολλές βελτιώσεις. Η τεχνική MAKOplasty που βασίζεται στην χρήση της τεχνολογίας του ρομποτικού βραχίονα...

Μάθετε περισσότερα
Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος {noPicture}

Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος, δηλαδή η αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια πρόθεση, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις του εικοστού αιώνα...

Μάθετε περισσότερα
Προθέσεις & Εμφυτεύματα Γόνατος {noPicture}

Προθέσεις & Εμφυτεύματα Γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος αντικαθιστά την πάσχουσα άρθρωση του γόνατος με μια τεχνητή πρόθεση η οποία εξαλείφει τις φθαρμένες επιφάνειες που προκαλούν τον πόνο...

Μάθετε περισσότερα